Подробнее : http://prostinskoe-sp.ru/novosti/121-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie